Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 20. maj 1904

projekterede

20/5 4

Kære Pontoppidan

Ikke fra mindre end tre Bogtrykkere har jeg nu Prøvesider til den projekterede nye "Lykke Per", de følger hoslagt. – Valget kommer vist til at staa mellem No 1 og 2 og den bør vælges som De finder tydeligst og let-læseligst.

Hvad Krøniker angaar, betragter jeg det givet at den bør ud i ny Udgave og det endnu til Efteraaret, og det varer ikke længe inden De faar mit Udkast til de omtalte "Smaa Romaner", af hvilke jeg mener at vi bør begynde med "Mimoser" og "gl Adam". –

Glædelig Pintse

Deres hengivne
Ernst Bojesen

[Påtegnet:] /544