Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Hillerød. 9. maj 1904

omskreven Del af Lykke-Per

9d Maj 1904. Hillerød

Kære Bojesen!

Jeg har ventet på de Prøveark til den nye Udgave af Lykke-Per; men jeg er nu kommen til at tænke på, at De på Deres Side måske har ventet at få mit eget Manuskript at sætte efter. Jeg sender da her den Del af Bogen, som jeg har fundet det nødvendig at omskrive. Restenx) vil altså være at sætte efter et gennemset Ekpl af første Udgave, og til dette Gennemsyn ønskede jeg mig gærne tilsendt foreløbig 3d og 4d Hefte, helst med indskudte hvide Blade.

x) d. v. s. fra 2det Heftes 3d Kap Pag 104

Hvad den påtænkte nye Udgave af "Krøniker" angår, så skulde den jo indeholde, 2 hvad der under denne Titel er optaget i de samlede Fortællinger, tilligemed "Den Kongelige Gæst" fra Juleroser. Men hermed haster det jo foreløbig ikke.

De gav mig sidst Lov til at "trække" på Dem, når jeg igen fik Brug for Penge. Tør jeg da i Anledning af min Manuskriptsending idag bede om yderligere 300 Kr?

Venlige Hilsner herfra

Deres hengivne
H. Pontoppidan