Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Hillerød. 12. april 1904

vor lille Pige mellem Liv og Død

12te April 1904. Hillerød.

Kære Bojesen!

Jeg skylder Dem Tak for mange fortræffelige Bøger og da navnlig for det sidst modtagne, store og pragtfulde Værk1 af Prof. Hejberg, – det har jeg jo slet ikke gjort mig fortjent til.

Nu burde jeg jo i det mindste have kunnet sende Dem noget Manuskript til Gengæld; men også hermed må det vente. Jeg har levet her i de sidste Uger med megen Sygdom, vor lille Pige har endog svævet mellem Liv og Død under en meget alvorlig Lungehistorie, så jeg har haft en Del andet at tænke på end netop mit Arbejde.

Dog, længe skal det ikke vare, før 2 De hører fra mig; og kommer jeg til Byen, vil jeg påny forsøge at tilsnige mig Adgang til Deres Allerhelligste.

Venlig Hilsen og Tak!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Værk: antagelig J. L. Heiberg: Italien. Spredte Studier og Rejseskitser, 1904. tilbage