Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Hillerød. 3. februar 1904

en lille Svip til Norge

Hillerød. 3die Febr. 04.

Kære Bojesen!

Jeg var forleden i Kbhvn. bl. a. for at hilse på Dem inden jeg (imorgen) begiver mig på en lille Svip til Norge, hvorhen jeg må ledsage min noget medtagne Kone, og hvor jeg forresten venter at kunne hente lidt Sundhed også for mig selv. I Porten ind til Dem mødte jeg imidlertid Johan Ottosen1, som fortalte mig, at der var sort af Folk i Deres Venteværelse, og at han ikke selv havde kunnet få Dem i Tale. Jeg lod Dem da i Fred, 2 og forresten havde jeg da heller ikke noget på Hjerte, som det ikke ligeså godt kan vente med.

Nu sender jeg da denne Hilsen for at sige Dem, at min Adresse som hidtil er: Hillerød, hvorfra Breve eftersendes, og at jeg forresten rimeligvis temmelig snart er tilbage igen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Johan Ottosen: 1859-10.3.1904, historisk forfatter, leder af Det nordiske Forlags skolebogsafdeling. tilbage