Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Hillerød. 26. maj 1903

mange Skæbnetråde i en Knude

[Tirsdag] 26d Maj 1903. Hillerød.

Kære Bojesen!

Skønt Måneden endnu ikke er ganske udløben, beder jeg Dem om at måtte få mine Juni-Penge, og De vil nok tjene mig i at sørge for, at jeg kan have dem her Torsdag Morgen, da jeg ellers sætter min Kone i Forlegenhed ved hendes Pinse-Indkøb1. – Jeg skal så med Kvitteringen bringe eller sende Dem den Del af mit Manuskript, som jeg har fået renskreven; jeg havde jo håbet at have det hele færdigt omtrent nu; men min Forårs-Dårlighed har sinket mig. Nu tager jeg mig en lille Pinseferie og kommer så tilbage hertil for at √ afsluttet. 2 Jeg tror at kunne love Dem et godt Hefte2, der vil kunne genvække den måske slumrende Interesse for min Bog. Selv er jeg da ganske tilfreds med den Måde, hvorpå jeg har fået Bogens mange Skæbnetråde samlede her i en Knude.

Jeg havde igår den Fornøjelse at hilse på Deres Frue og Søn. Min egen dito med Datter var meget opfyldte af deres Besøg hos Dem forleden; selv måtte jeg jo desværre blive hjemme.

Modtag nu en Hilsen fra os alle

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Pinsedag 1903: 31. maj. tilbage
[2] Hefte: Lykke-Per. Hans Rejse til Amerika udkom først 15. okt. tilbage