Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Hillerød. 7. juni 1903

mit Indfald næppe ganske heldigt

7de Juni 1903. Hillerød.

Kære Bojesen!

Under vor meget indgående Forhandling igår glemte jeg noget, som – specielt efter det Udfald, vor Samtale fik – ikke er helt uvæsenlig for mig i Øjeblikket. Den Sommerlejlighed, jeg omtalte for Dem, vil jeg trods alt nødig opgive; men da min Berømmelse endnu ikke er nået til Arild, og da man altså dér intet har at holde sig til uden et blot og bart Navn, har jeg måttet love at betale en væsenlig Part af Lejen straks. Da jeg nu uheldigvis også i disse Dage har Husleje at betale her, bliver jeg nødt til at anmode om at måtte få et Forskud på mit Juli-Forskud allerede nu og endda et ret betydeligt, nemlig 275 Kr. Jeg ser Deres Hår rejse sig på 2 Deres Hoved i den Anledning; men jeg ser også, hvorledes De hurtigt lader Løvemanken falde og give Ordre til at Pengene skal tilsendes mig som en Slags Plaster på min pekuniære Skuffelse.

Hvad nu iøvrigt den igår omdisputerede Sag angår, så har jeg nu låst den inde i min Hjernekiste, og jeg lader den bero dér foreløbigt. Jeg vil ikke mere røre ved den. Jeg veed jo, at De i alle praktiske Ting altid råder mig til det bedste; og jeg har allerede indset, at mit Indfald1 næppe var ganske heldigt. – Når "Lykke-Per" ligger fuldt færdig, kan vi jo altid tage Ideen op igen til Drøftelse.

I Løbet af Måneden skal jeg sende Dem Fortsættelsen af mit Manuskript og håber at modtage Korr. på det allerede sendte.

Venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Indfald: Vi kender ikke arten af dette indfald. tilbage