Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Hillerød. 23. december 1902

henrykt over "Blæksprutten"

23d Decb 1902 Hillerød

Kære Bojesen!

Børnene siger så mange Tak for den smukke Bog, og selv er jeg henrykt over "Blæksprutten" og de andre, mere alvorsfulde Værker, hvormed De har begavet mig.

Modtag De og Deres Frue en venlig Hilsen til Julen med Tak for det lille Besøg.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

[på kortets anden side tegning (muligvis en karikatur) og tekst:] Ligesom i "Hedda Gabler"1 vilde man "brænde Barnet", men –

 
[1] Hedda Gabler: i 3. akts slutningsscene i Ibsens skuespil fra 1890 kaster Hedda Gabler det bogmanuskript som Ejlert Løvborg har skrevet med fru Tea Elvsteds assistance, i ovnen med ordene: "Nu brænder jeg dit barn, Tea!" – men – i 4. akt åbenbares det at Tea har gemt en kladde. tilbage