Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 7. november 1902

gerne et Klavér

7/11 1902.

Kære Pontoppidan

Jeg var ikke i Hus da Deres lille Brev1 kom forleden, saameget desto gladere var jeg ved at høre at min tro Svend Kønig2 havde sendt Dem det blinkende Guld til Hillerød. – Jeg véd jo at De den Dag De fik Meddelelse om at det nye Oplag3 var under Opsejling, efter modent og grundigt Overlæg, besluttede Dem til at tage det dyre Tæppe, saa jeg kan saa udmærket godt forstaa at nu, da De har faaet dette, gerne vil have et Klavér at stille derpaa, – jeg vilde vist i den Situation have været meget mere letsindig.

Deres hengivne
Ernst Bojesen.

[Påtegnet:] 8424
 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Kønig: EBs højre hånd, fuldmægtig Christian König. tilbage
[3] det nye Oplag: 16.11. udkom Minder indeholdende teksten fra Fortællinger, 1899. tilbage
[4] der betyder at næste brev til HP står s. 842 i kopibogen. tilbage