Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Snertinge. 27. december 1901

kan ikke indskrænke mine Udgifter

27d Decb. 1901. Snertinge

Kære Bojesen!

Nu er Året snart forbi, og det er på Tide at opgøre dets økonomiske Resultat. Dette har for mit Vedkommende været langt under en Middelhøst. I tørre Tal ser det således ud: Jeg har i Årets Løb fået 4800 Kr fra Forlaget; mit Honorar for 5te Lykke-Per kan vel højst udgøre 1400 Kr. Vi får da et Underskud på 3400 Kr.

På den Måde kan det selvfølgelig ikke vedblive at gå. Indskrænke mine Udgifter kan jeg ikke, sålænge jeg skal skrive; jeg må da se mig om efter nye Indtægtskilder; – men dette bliver jo min private Sag, som jeg ikke skal besvære Dem med. Jeg vil blot foreslå følgende: at jeg endnu i 3 Måneder modtager den sædvanlige Pengesum fra Forlaget. Efter den Tid, når Lykke-Per VI foreligger trykt og udgivet, vil jeg bedre kunne sige Dem, hvad jeg yderligere vil kunne yde til Bogmarkedet i det kommende År, og vi kan måske da træffe en Aftale for Resten af Året.

Manuskriptet til "Lykke-Per" vil inden ret længe begynde at arrivere til Dem. Det første Ark 2 vilde allerede have været hos Dem, dersom jeg ikke var bleven forsinket af Dårlighed, der også nu har holdt mig bunden her til Snertinge i Julen, som jeg ellers skulde have tilbragt hos min Svoger i Sydsjælland.

Dersom De nu indvilliger i endnu et Kvartal at forstrække mig med√ de sædvanlige 400 Kr månedlig, vil De også nok gøre mig den Tjeneste at lade dem afsende til mig sådan, at jeg har dem d. 1ste i Måneden.

Ja, så har jeg kun at sige Tak for det forløbne År, der i ingen Henseende har været særlig lysteligt. Jeg håber, at Resultatet skal blive bedre næste År.

Et godt Nytår for Dem selv.

Deres hengivne
H. Pontoppidan