Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Snertinge. 8. december 1901

2300 sprællende Subskribenter

8d Decb. 1901. Snertinge

Kære Direktør!

Nu er det store literære Efterårsslag altså forbi for denne Gang. Idag kom "Juleroser"; og den Bog virker altid på mig som det Kanonskud, hvormed Tivoli-Fyrværkerierne ender. Tak for det hele Bombardement! Ved Fru Blicher-Clausens "Guldregn" råbte jeg pligtskyldigt "Å ... å!" Og ved Louis Levys sprudende Sole og svirrende Planeter satte jeg mig på Enden af Forskrækkelse. – Dog, jeg er Dem i fuldt Alvor meget taknemlig for de gode, delvis fortræffelige Bøger, de så venligt har sendt mig, og jeg lykønsker Dem til den Sejr, som√ "Det nordiske Forlag" har vundet i dette Efterårs Kapløb.

Jeg havde helst bragt Dem denne Tak i egen Person; men jeg blev for et Par Uger siden syg og er endnu ikke kommen så vidt, at jeg kan komme udendørs. Om Helbreden vil, rejser jeg om en fjorten Dages Tid til Sydsælland for sammen med Kone og Børn at tilbringe Julen hos en Svoger, der er Skovrider dernede. Til København kommer jeg ikke, før jeg kan tage "Lykke-Per" VI med i Lommen1. Jeg er 2 spændt på at erfare, hvormange der endnu hænger på af de 2300 fortvivlet sprællende Subskribenter, og hvorledes det er gået med Tilbagekøbet af de første Hefter. Bladene har vel ingenting sagt om det sidst udgivne Hefte2. Jeg har ikke hørt eller set et Ord derom og er da endelig heller ikke begærlig derefter.

Ja, andet har jeg ikke på Hjerte dennegang. Dersom det ikke var lidt for tidlig, vilde jeg samtidig ønske Dem glædelig Jul. Og hvorfor skulde jeg egentlig ikke gøre det? Så er det overstået.

Deres meget hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Lykke-Per VI udkom 18.6.1902! tilbage
[2] sidst udgivne Hefte: Lykke-Per, hans store Værk udkom 21.1. og blev s.d. anmeldt i Vort Land. Indtil den 8.12. var der fremkommet i alt 12 anmeldelser, men først den 13.12. anmeldte Edv. Brandes bogen i Politiken. tilbage