Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 18. januar 1902

et lyst Emne

18/1 1902.

Kære Pontoppidan

De véd, at jeg aldrig er slem til at plage Dem, og naar jeg Idag gør det, saa vil De forstaa, at Sagen er mig meget magtpaaliggende; og at jeg som Følge heraf vil betragte det som en stor, personlig Tjeneste De under mig om De opfylder min Anmodning.

Efter denne saare højtidelige Indledning vil jeg gå over til det, der ligger mig paa Sinde; det er nemlig, om De vil gøre mig den Tjeneste at skrive mig en lille Fortælling til Juleroser. De skal have fuldstændig frie Hænder, dog vil jeg selvfølgelig foretrække, at De vælger et lyst Emne. Fortællingen [maa] 2 gerne være kort: (2-300 Linier), jeg havde nær sagt, jo kortere jo bedre.

Endnu er jeg ikke færdig skrækkeligt Jule-Plageri, jeg vil endeligt [bede?] Dem skrive denne lille Fortælling, saa at jeg endnu i Februar kan have den i Hænde, og for at dette kan være lidt fristende for Dem, vil jeg have Lov til ved Manuskriptets Modtagelse at sende Dem Honoraret.

Vær nu sød og rar og opfyld mit Ønske, det er mig virkelig magtpaaliggende. –

Hils Fruen

Deres hengivne
Ernst Bojesen.