Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Snertinge. 31. december 1899

I Blæk Deres Skål

31te Decb. 99. Snertinge.

Kære Bojesen!

Jeg havde håbet personligt at kunne takke Dem for den pragtfulde Julegave1, De har sendt mig, og hvorover jer er meget stolt og glad. Hver Dag i denne Juletid har jeg kigget ud efter Dem. Sne og Kaneføre havde jeg forudbestilt hos Vorherre tillige med stille Vejr og mild Frost, og alt indtraf prompte efter Bestillingen. Ved Indkørslen til Byen var der rejst en (når jeg selv skal sige det) meget smuk Æreport, og Våbenbrødrene, Byens Brandkorps, Sognets Skolebørn og andre, der frivilligt havde tilbudt at paradere ved Indtoget, har nu i syv Dage gået omkring i Galladragt. Hjælpedegnen har i den samme Tid uafbrudt opholdt sig i Kirken for ved første Vink at kunne lade Klokkerne lyde, og Præsten, der skulde holde 2 Talen, har tilsidst af den lange Spænding fået en sådan Kolik, at han nu ligger tilsengs med Julegrød på Maven. To hvidklædte, barhalsede Småpiger, der skulde overrække deres Frue Blomsterbuketter, har fået Lungesvindsot (den ene begravedes igår i Stilhed og med nogen Flovhed), og selv er jeg mere død end levende af Udmattelse efter de stærke Sindsbevægelser.

Dog, jeg vil ikke på Årets sidste Dag fortabe mig i sørgelige Minder men hengive mig til et evigglad Håb om, at det nye År vil bringe meget godt frem og tilbage mellem det nordiske Forlag og Snertinge. I Blæk i Stedet for i Champagne vil jeg udbringe Deres Skål og ønske alt godt over Dem og Deres nærmeste i det kommende År.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Kære! Jeg har endnu ikke få[et] de Ekpl af mine "Fortællinger", som jeg skulde have brugt til Julegaver. Mine Subskriptions-Ekpl har jeg tilbagesendt.

 
[1] Julegave: måske (en kasse af) den i slutningen af brevet omtalte champagne. tilbage