Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Snertinge. 15. december 1899

"Lykke-Pers" Udskydelse

15d Decb 99. Snertinge.

Kære Bojesen!

Tak fordi De tog så venligt mod min Kone, der endnu ikke er kommen hjem men som i Brev har fortalt om Deres Elskværdighed, over hvilken hun var meget rørt. Den store Pakke med mine egne Bøger har jeg idag modtaget, og jeg er bleven lidt forskrækket ved at se det store Antal Lykke-Petere, jeg har fået herud. Jeg frygtede for, at De kunde have glemt eller ikke ønsket at besørge mine Friekpl omsendte, men da dette slet ikke vilde ligne Dem, beroligede jeg mig nu med, at De har villet skænke mig af Deres Overflod. Skulde De imidlertid komme til at mangle Ekpl, kan De altså få en halv Snes Stykker her. Så mange har jeg nemlig for mange.

For "Fortællingerne" skylder jeg Dem både 2 Tak og Kompliment. Omslaget er nu blevet ganske efter min Smag, og de to Bind gør, synes jeg, et både solidt og tiltalende Indtryk. Jeg er selv bleven så indtaget i dem, at jeg vil spørge Dem, om jeg ikke kan få Lov at bytte 9 Ekpl af mine Subskriptions-Hefter, som jeg endnu ikke har udsendt, med 9 Ekpl af disse komplette Bøger. Jeg vilde nemlig gerne sende Venner og Bekendte Bogen som Julegaver, og dertil egner Hefterne sig ikke så godt.

Jeg venter min Kone med Posten, som kommer om en halv Time. Jeg venter med at slutte Brevet, indtil hun er kommen, for det Tilfælde, at der skulde være noget at tilføje. Her har vi idag 9-10 Graders Kulde og klingende Kaneføre. Dersom det holder sig til Jul, husk da på, hvad De har lovet mig!

Min Kone er nu kommen og beder mig sende en venlig Hilsen. De og hun har nok talt sammen om "Lykke-Pers" Fortsættelse 3 (eller Udskydelse); jeg kunde selv have Lyst til en lang Samtale med Dem derom; men det må nu vente. Pengene har jeg altså modtaget. Som jeg i mit sidste Brev skrev til Dem, bliver jeg nødsaget til at stille yderligere Krav til Dem inden Nytår; men også derom en anden Dag.

Håndslag og Hilsen

Deres meget hengivne
H. Pontoppidan.