Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Nordby, Fanø. 16. juli 1899

den store Novelle "Isbjørnen"

16d Juli 99. Nordby
på Fanø

Kære Bojesen!

2d Hefte af "Fortællingerne" er blevet forsinket, og det er mig, der denne Gang har Skylden. Men nu er 3die Hefte allerede godt igang og vil om kort Tid kunne foreligge færdigt, hvorved Forsinkelsen kan indhentes. I dette (3die) Hefte afsluttes Fortællingrækken "Fra Hytterne" og påbegyndes den store F Novelle "Isbjørnen", der desværre ikke kom til at stå i Subskriptionsindbydelsens Indholdsfortegnelse. Mon det derfor ikke ved 3die Heftes Udgivelse kunde være rigtig i et Avertissement at gøre opmærksom på, at også denne Novelle indgår i "Fortællinger", f. Eks. ved at avertere: "Udkommen er: H. P.: Fortællinger, 3die Hefte, i hvilket Fortællingrækken "Fra Hytterne" 2 afsluttes og den store Novelle "Isbjørnen" påbegyndes."

Af "LykkePer" 4d Del skal jeg med det allerførste sende Dem den første Halvdel; jeg mener, at Trykningen passende kunde begynde den 1st Avgust. Blot ikke Varmen vil vedblive at være så overvældende som i disse Dage, – for så må jeg tilsidst helt nedlægge Arbejdet.

I Håb om, at vi har fået en god Subskription på "Fortællinger", tillader jeg mig at anholde om en ugudelig Mængde Penge, nemlig 600 Kr (læs det, for Guds Skyld, ikke som treds); her er dyrt herovre, og jeg har jo hele den kære Familje med mig. Vi boer hos en Skipperkone og har det meget godt for 9 Kr. Døgnet (Mand, Kone, to Børn og Pige). Men Badene er skammeligt dyre.

Hvordan bliver det så? Svipper De ikke herover i Sommerens Løb? De 3 talte lidt derom. Vi skal modtage Dem med åbne Arme og al den Lammesteg, De kan spise. Alvorlig talt, det vilde være grumme morsomt at se Dem her, så rart langt fra Købmagergade 18.

Med de varmeste Hilsner og et svedigt Håndtryk

Deres hengivne
H. Pontoppidan.