Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Bakkegårdsallé 6. 8. marts 1899

et lille Resumé


8d Marts 99.
Bakkegårdsalle 6.

Kære Bojesen!

Hermed Slutningen af "Lykke-Pers" 3die Del, hvilken jeg altså gerne vil have maskin-renskrevet hurtigt [læs: hurtigst] muligt. -

Fortsættelse af Manuskriptet (altså til den 4de Del) skal følge snarest. Den hedder: "Lykke-Per i det fremmede". Jeg håber at have den færdig i Midten af Maj, senest.

Jeg gjorde forleden et Forsøg på at træffe Dem; men kom for sent fra Tandlægen. Jeg vilde, reverenter talt, have haft nogle Penge 2 hos Dem. Jeg antager, at den under Trykken værende Del af "Lykke-Per" bliver på godt og vel 10 Ark1. Mit Honorar vil vel altså blive cirka 1200 Kr. Af disse har jeg dog i Januar modtaget 300 Kr. Der bliver altså en Rest af c 900 Kr, lad os for en Sikkerheds Skyld sige 800 Kr. Kan jeg få dem? Og var det muligt, at jeg for engangs Skyld kunde få dem sendt herud, da det næsten er mig umuligt i disse Dage at komme ind til Byen om Formiddagen.

Jeg troer, at "Lykke-Per, hans Kærlighed" er en god Bog. Jeg har tænkt på at følge Deres gode Råd og bagpå Titelbladet lade trykke 3 med Petit et lille Resumé af de to foregående Hefter.

En venlig Hilsen sendes Dem af

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Alle Bekostninger ved Korrekturer fra Trykkeriet påhviler naturligvis mig.

 
[1] 10 Ark: den blev på knap ni. tilbage