Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Snertinge. 20. oktober 1899

dette Vidunderbarn

Snertinge
20d Oktb 99.

Kære Bojesen!

Det første Brev, jeg skriver her i min ny Bolig, skal være til Dem med Tak for den pragtfulde Bog1, De har sendt mig. Jeg føler det som en stor Ære for mig at have en Forlægger, hvis Virksomhed nu omspænder den ganske Jord, og jeg er oprigtig taknemlig for det uforandrede Venskab, hvorom den elskværdige Tilsendelse er mig et nyt Vidnesbyrd. Til Lykke med det stolte Foretagende! Og ser De Tegner, så 2 må De på min Regning give ham et Hurra. Hvilken Lettelse det må være for dem begge at være bleven forløst med dette Vidunderbarn efter at have gået frugtsommelig i tolv År!

Mange Hilsner, og endnu engang min hjærteligste Tak.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] den pragtfulde Bog: Opfindelsernes Bog. En Fremstilling af Menneskehedens kulturhistoriske Udvikling og Fremskridt paa alle Omraader fra den tidligste Tid til Begyndelsen af det 20de Aarhundrede redigeret af André Lütken, udgivet 1899-1901 i tre tykke bind. tilbage