Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Bakkegårds Allé 6. 1. december 1897

"Kirkeskuden" en Publikum’er


1 Decb 97.
Bakkegårds Alle 6.

Kære Bojesen!

Med Hovedet fuldt af Gigt og med Hjærtet fuldt af Kummer har jeg gjort et mislykket Forsøg på at få "Lykke-Per" færdig i rette Tid. Jeg vil dog ikke være så fejg at skyde Skylden for, at mine Anstrengelser ikke lykkedes, over på Gigten (skønt Hovedpine ikke netop fremmer Arbejdet), – men jeg har været 2 nødt til at omarbejde større Stykker af Fortællingen i de Kapitler, hvor jeg bevæger mig på et for mig lidt√ fremmed Område ... nej, ikke fremmed, men uvant ... og i halvfærdig Tilstand skulde jo Arbejdet ikke gærne sendes ud i Verden.

Det trøster mig nu lidt, at Bogen vilde have fået en slem Konkurrent i den nye Udgave af "Kirkeskuden", som hvis Udgivelse√ jeg, så vidt det stod til mig, søgte at udskyde til et andet Tidspunkt. Men i de sidste Dage 3 af Oktober fik jeg at vide, at Frants Henningsen nu√ havde afleveret Tegningerne, og at Bogen nu skulde ud til Jul. Fra dette Tidspunkt tabte jeg noget Tilliden til min "Lykke-Per"s Evne til at stå sig i Konkurrencen.

"Kirkeskuden" er en meget populær Bog, fremtræder dertil som ganske ny for det de√ fleste, er ovenikøbet illustreret, – medens "Lykke-Per" både ved sit Emne og sin Form ikke falder særligt indsmigrende. Det viser sig også allerede nu, at "Kirkeskuden" er noget af en Publikum'er. Jeg fik i Går Meddelelse om, at Bestillingerne 4 fra Boghandlerne allerede gjorde det nødvendigt at sende et nyt Oplag i Trykken – altså endnu før det første er udkommet! Jeg véd også, at der er en Del Folk, der har ventet på dens Udgivelse – og hvorfor egentlig myrde den ene af sine Bøger med den anden?

Og dog, – har jeg i denne Sag været Dem til Skuffelse, skulde det gøre mig mere ondt, end om jeg havde mistet Indtægten med en såkaldt Succes. Jeg har al Grund til at vise mig taknemlig for den Tålmodighed, hvormed De har biet på mig, 5 – men det er jo rigtignok mit Håb, at Deres Sorg over mig en Gang – som der så smukt står i Salmen – "til Glæde skald sig vende"1 Til Februar kan der jo endnu vindes en Sejr.

Nu er det jo i dette Tilfælde et særligt Held, at jeg har "arvet" (De husker nok Alb. Berendsen), og da jo også "Kirkeskuden" giver mig nogen Indtægt, håber jeg at kunne klare for mig, indtil hele "Lykke-Per", – både den første og anden Del – ligger færdig. Af Udarbejdelsen af anden Del vil heller ikke tage nær så lang Tid som denne Del. 6 Af Slutningen har jeg hele Tiden haft mest liggende færdigt. Det er den Del, der har interesseret mig mest; og den foregår i vore egne Dage.

Ja, mere véd jeg i Øjeblikket ikke at sige om den Ting. Og Snak og Løfter og Forklaringer har De jo for Resten også haft nok af i Forvejen. De 400 Kr, jeg endnu har tilgode for December Kvartal, håber jeg, at De, trods alt, vil unde mig (og sende mig) – men, som sagt, så skal De heller ikke høre mere fra mig om det Kapitel, før vi har i det mindste halveret det modtagne Forskud.

7 Jeg sender hermed det lille Billede, der skal gælde for et Portræt – foreløbigt. De skulde egentlig have haft et andet men det er stadig ikke blevet√ færdigt.

Og til Slutning min Tak for de tilsendte Bøger2, af hvilke jeg særlig har haft Glæde af "James Singleton"; "Kysset" morer mig mindre (jeg er så lidt slikken); "Munkeboda" har jeg (på Grund af min Hovedpine) endnu ikke fået læst.

Tjen mig nu i√, når De er kommen til Ende med denne lange Epistel, at gå hen og spise Dem en Bøf med Spejlæg; – det må De sikkert trænge til. 8 Totalafholdsmændene, der ønskede de af mine Fortællinger, der indeholder Spiritus3, lader vi altså fare.

Venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] "til Glæde skald sig vende": Nok en fejlcitering af "Sorg er til Glæde vendt" fra N.F.S.Grundtvigs "Julen har Englelyd" (1837); formen "skald" har ingen sproghistorisk baggrund. tilbage
[2] Bøger: På Nordisk Forlag udkom i 1897 James Singletons store Udenlandsrejse fortalt af ham selv (Carl Ewald), Kristoffer Nyrops Kysset og dets Historie og Mathilda Mallings roman Munkeboda (B&B). tilbage
[3] Spiritus: mangler der mon ikke et ord, f.eks. "brændt", efter "Spiritus"? tilbage