Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Bakkegårds Allé 14. 14. september 1897

ikke afleveret, før den virkelig er færdig

14d Septb. [18971] Bakkegårds Allé 14.

Kære Hr. Bojesen!

Jeg tilbagesender hermed "Ørneflugt" men – som jeg skrev til Dem – har jeg måttet omskrive det meste, da det vilde blive altfor uoverkommeligt at rette så meget i Korr. De heraf flydende Extraudgifter beder jeg Dem at fradrage mit Honorar, – dersom De da√ overhovedet har tænkt at yde mig noget sådant for en gammel Skitse.

Med Hensyn til "Lykke-Per" – ja, så gør jeg mit Bedste. Kunde jeg få et Par rigtig gode Arbejdsuger, kunde jeg 2 dermed få den endelig afsluttet. Dog beder jeg Dem, når De – som De skriver – "lægger Deres Slagplan" for Sæsonen, da at betragte mig som Nonkombatant, en til Flæskekoret2 henhørende, der dog måske alligevel som en anden Sven Dufva3 uformodet kan redde en eller anden Overgang; thi – med en Omskrivning – "et dårligt Hoved har jeg vist, men Viljen er god".

Imidlertid skrider jo Sætningen af Bogen sneglesikkert frem. Jeg vilde gærne kunne gøre to Ark færdige om Ugen; jeg håber, det skal kunne lykkes mig. Da nu de første Ark jo snart√ ligger færdige til Tryk, bliver der jo Spørgsmål om Oplagets Størrelse. Dog, det overlader jeg ganske og aldeles til Dem selv. Hvad Papiret angår, så huer den Slags, Fru Mallings Skuespil er trykt på, mig 3 særdeles. Det synes mig – uglittet som det er – at passe til den valgte Skrift. – Men også på det Område er De en kyndigere Mand end jeg – så jeg blander mig ikke deri.

Nogen bestemt Dato for "Lykke-Pers" Tilendebringelse kan jeg da umuligt give Dem i dette Øjeblik. Kun ét kan jeg ganske bestemt sige: den bliver ikke afleveret, før den virkelig er færdig. De må gerne skælde mig ud, bande, ja hænge mig denne Side Jul, for måske fortjener jeg det; – efter Nytår vil De forhåbentlig se på mig og mit langsommelige Arbejde med mildere Øjne. Det trøster jeg mig da ved.

Nu blot en venlig Hilsen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] årstal mangler, men adressen Bakkegårds Allé 14 daterer brevet til 1897. tilbage
[2] Flæskekoret: i soldatersprog betegnelse for forplejningskorpset. tilbage
[3] Sven Dufva: person i Runebergs digt af samme navn fra Fänrik Ståls sägner, 1848. Den enfoldige men pligttro soldat S.D. forsvarer en overgang over en elv mod russerne, men falder tilsidst for en kugle i hjertet. Generalen i digtet udtaler om ham de bevingede ord: "ett dåligt huvud hade han, men hjärtat det var gott". tilbage