Henrik Pontoppidan til Holger Begtrup
Sendt fra Hillerød. 6. juni 1908

totalt udvadsket

Hillerød.
6/6 1908.

Hr. Højskoleforstander Begtrup!

Jeg opdager med Skam, at jeg ikke heller forleden fik afleveret det rosenbergske Digt1, De engang i Vinter lånte mig. Jeg havde dog lagt Bogen frem på mit Bord for ikke at glemme det. Det må tjene mig til Undskyldning, at selve Digtet allerede er totalt udvadsket af min Hukommelse. Nu sender jeg det her med Tak for Lån og bringer desuden Dem og Deres Hustru en hjertelig Tak herfra for Deres venlige Besøg.

Deres forbundne
H. Pontoppidan.

 
[1] det rosenbergske Digt: formentlig P.A. Rosenberg: Salighedens Ø. Romantisk Digtning i tre Akter, 1908. Rosenberg var oversætter og tillige en populær forelæser og oplæser i højskoleforeninger m.v. tilbage