Holger Begtrup til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederiksborg Højskole, Hillerød. 8. juni 1908

en naturlig Sympathi

Frederiksborg Højskole
ved Hillerød St.

8 Juni 08

Hr. Henrik Pontoppidan!

Det er en flov Historie at faa Brev med Tak fra Dem, som har vist os en saa elskværdig Gæstfrihed i Deres Hjem. Lad mig derfor skynde mig at returnere Takken.

Et saadant Selskab som Deres forleden virker elektriserende paa mig. Det er vel nok de modsatte Polers Tiltrækning, som fremkalder denne Stemning i Sindet. Men jeg føler dog, at den lune Behagelighed deri maa have sin Kilde i en naturlig Sympathi, 2 som jeg altid – trods de store Modsætninger imellem os – har følt overfor Dem som Forfatter, men som nu har faaet en mere personlig Form ved vort Bekendtskab.

Hjertelig Tak for den Venlighed, som De og Deres Frue har vist os.

Jeg er ked af, at De rejser herfra. Men vort Besøg i Deres Hjem vil altid være os et kært Minde.

Ser vi Dem ikke en Gang herude, mens vor Have staar i sit fulde Flor?

Venlig Hilsen til Dem og Deres Frue fra min Kone og mig

Deres forb.
Holger Begtrup

Tak for den tilbagesendte Bog.