Henrik Pontoppidan til Holger Begtrup
Sendt fra Hillerød. 24. maj 1908

Frakke-Middag

Hillerød.
24/5 1908.

Hr. Højskoleforstander Begtrup!

Er det umuligt at overtale Dem og Deres Hustru til at spise Deres Middagsmad her hos os på Lørdag, d. 30te Klk 6 sammen med nogle enkelte1 andre? Det vilde glæde os meget, om De vilde komme. Her er ikke Selskab, kun en almindelig Frakke-Middag2.

Med ærbødig Hilsen

Deres
H. Pontoppidan.

 
[1] nogle enkelte: Galschiøt huskede 26 år senere denne middag. I et brev til Pontoppidan 6.4.1934 nævner han gæsterne: Begtrup, professor Otto Jespersen og hans kone Anne Marie Djørup (HPs kusine), museumsdirektør Mollerup og Galschiøt selv. I et brev et par måneder senere 11.6.1934 kommer Galschiøt i tanke om at rektor Karl Hude også var med til middagen i 1908. tilbage
[2] Frakke-Middag: ODS kender ikke udtrykket. Men meningen er antagelig at herrerne forventedes at møde i deres pæneste skødefrakke, men ikke i kjole og hvidt. tilbage