Henrik Pontoppidan til Gustav Bauditz
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 4. april 1929

kortfattet Anbefaling


4d April 29
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Gustav Bauditz.

De vil måske ikke blive tilfreds med den Anbefaling, jeg her sender Dem; men den er i hvert Fald skrevet i en god Mening, og at den er så kortfattet, må De ikke misforstå. Det er gjort med Hensigt, da vidtløftige Anbefalinger i Almindelighed ikke bliver læst.

Det skulde glæde mig, om De nu fik Legatet1 tildelt. Men bliver det ikke i År, får De det sikkert nok ad Åre.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

[Anbefaling:]

Gustav Bauditz' novellistiske Arbejder2 vidner efter mit Skøn om en solid og elskværdig Fortælleevne. Menneskeskildringerne – især i hans sidst udgivne Fortælling "Eftersommer" – fængsler og bevæger. Kan der måske indvendes noget mod hans lovlig traditionsbundne Sprogform og Fremstillingsmåde, så forekommer det mig dog, at han fuldt ud fortjener at komme i Betragtning ved Uddelingen af det literære Legat, han nu søger.

Charlottenlund 4d April 1929.

Henrik Pontoppidan.

 
[1] Legatet: Gustav Bauditz fik ikke legatet (det Ronge'ske?), men if. "Legatansøgninger Maj 1932" i Dansk Forfatterforenings arkiv NkS 2665, fol, ks 15, fik han i 1929 200 kr. af et andet legat. (Skjerbæks note). tilbage
[2] Arbejder: GB (1882-1935) var jævnaldrende m. HPs egne børn. Hans forfatterskab strakte sig fra Havet tog (1910) til Præstens Plejesøn! (1932). I 1917 udgave han Sophus Bauditz. Hans Liv og Digtning. Paa Grundlag af efterladte Papirer og i 1926 En lykkelig Tid. Barndomserindringer. tilbage