Gustav Bauditz til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Holbergsgade 30. 28. marts 1929

ganske overordentlig!

Holbergsgade 30. K. 28-3-29.

Digteren
Hr. Henrik Pontoppidan.

Kære Hr. Pontoppidan!

Min aller hjerteligste Tak bedes De modtage for Deres saa venlige Brev med den for mig saare kærkomne Indbydelse til at besøge Dem førstkommende Lørdag Kl. 3. – Jeg glæder mig ganske overordentlig!

Deres med største Højagtelse
ærbødige og hengivne
Gustav Bauditz