Henrik Pontoppidan til Sophus Bauditz
Sendt fra Hillerød. 4. december 1902

Vi er meget rørte


4d Decb 1902.
Hillerød
(Møllestræde)

Kære Professor (uden Hr.)!

Så glæder vi os til at se Deres Frue og Dem selv her på Fredag d 12t med det Tog, der går fra København 335 og er her 441. Vi er meget rørte over, at De vil ulejlige Dem så langt for at se til os, for det viser sig jo, at vi alligevel ikke bor ved det samme Jernbanespor. Det er kedeligt!

De forstår jo nok, at her ikke er Spor af andet Selskab, så det er den dagligste Dagligdagshed i enhver Henseende.

Deres hengivne
A & H. Pontoppidan.