Henrik Pontoppidan til Sophus Bauditz
Sendt fra Hillerød. 28. april 1903

Deres Hustrus Død


28d April 1903.
Hillerød.

Kære Bauditz!

Med dyb Bedrøvelse har vi modtaget Budskabet om Deres Hustrus Død1. Vi veed, hvad De og Deres Sønner hermed har mistet, at det skønneste og lykkeligste Samliv er bleven brudt. Overfor et sådant Tab betyder Venners Deltagelse så lidt; og dog skal De vide, at Deres Hustrus Bortgang også her hos os føles som en stor Sorg. Hun var en af de meget få, hvortil vi følte os knyttet, og vi vil altid med Taknemlighed mindes det Venskab, hun viste os.

Modtag så blot et hjerteligt Håndtryk

fra Deres Venner
Antoinette og Henrik Pontoppidan.

 
[1] Hustrus Død: Emmy Bauditz, f. Augustinus, døde 26.4.1903 af gigtfeber, hun blev 43 år. tilbage