Henrik Pontoppidan til Sophus Bauditz
Sendt fra Hillerød. 30. november 1902

elskværdige og komme


30t Novb. 1902.
Hillerød.

Kære Hr. Professor!

Jeg skylder Dem Tak for et venligt Brev1, jeg modtog fra Dem i Sommer. Siden den Tid er jeg med Familje flyttet fra det fjerne Snertinge her til Hillerød. Vi bor altså nu ved samme Jernbanelinje2, og vi (jeg mener her min Kone og Undertegnede) har derfor ment, at De muligvis (jeg mener med "De" Deres Frue og Dem selv) af den Grund vilde kunne lade Dem lokke til engang igen at kigge indenfor vore Døre. En fælles Ven (Ernst Bojesen) ligger på Tur herud; vi venter ham i denne eller den næste Uge. Kunde det aldeles ikke tænkes, at De vilde slå Følge med ham, – det vilde glæde os så meget. Der går et Tog fra Gentofte Klokken c 4. Det er her Klk 441, altså passende 2 Middagstid. Og De kan være tilbage i Gentofte Klk 11.

Nu skulde De være elskværdige og komme. En venlig Hilsen fra os begge til Fruen og Dem selv fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Brev: kendes ikke tilbage
[2] Jernbanelinje: Bauditz var tidligere i 1902 flyttet fra Jærnbanegade 4 i København til Viggo Rothesvej 43, Charlottenlund, hvor nærmeste station er Charlottenlund st. på Kystbanen. Gentofte station ligger på Nordbanen til Hillerød. tilbage