Henrik Pontoppidan til Sophus Bauditz
Sendt fra Snertinge. 29. oktober 1901

udtale mig angående Deres Bog


29d Oktb 1901.
Snertinge.

Kære Hr. Professor!

Det var forfærdelig venligt af Dem at sende os Deres Bog1. Jeg blev straks imponeret og misundelig ved at se, hvor stor og vægtig den var; thi jeg får selv blot en tynd lille Pjese2 på Efterårsmarkedet. At jeg ikke skulde have Indvendinger at gøre mod Bogen, vilde være for meget forlangt af en Kollega, der ovenikøbet er misundelig; men da jeg er overbevist om, at De ikke sætter mindste Pris på at høre mig udvikle en Dom om Deres Arbejde, tier jeg stille og indskrænker mig til at lykønske Dem til den store og velfortjente Lykke, det har gjort.

Herude lever vi i stor Stilhed for (pekuniært) at komme os efter et langt Norgesophold, der i sanitær Henseende har været os til stor Fordel. Fhv. Kultusminister Bjerre3 snød mig jo for den lovede Rejseunderstøttelse; men han døde jo også af det. Min Kone var forleden i Byen og modtog en Hilsen fra Dem gennem min Broder Erik4. Hun var derinde for at få en 2 Tand plomberet hos vor fælles Ven og Kollega Vorslund-Kjær5, der ved denne Lejlighed i Tilgift√ forærede hende et ualmindeligt smukt dog smertefuldt Eksemplar af en Tandbyld, så hun måtte rejse hjem over Hals og (indbundet) Hoved og ligge i Sengen i tre Dage. Jeg gad vidst, hvad han tager for det nu, da han er bleven kgl. Hof-Tandlægedigter. Det må dog tjene til hans Undskyldning, at hans nye Digtsamling6 i de samme Dage var udkommen i Boghandelen.

Når jeg engang kommer til Byen slipper De næppe for en lille Visit af mig for at jeg alligevel kan komme til at udtale mig angående Deres Bog. Indtil da denne Hilsen og en oprigtig Tak fra os begge til Dem selv og Deres Frue.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bog: romanen Absalons Brønd (1901). tilbage
[2] Pjese: Lykke-Per bind 5, Hans store Værk. tilbage
[3] Bjerre: J.J. Bjerre, f. 1847, døde 25.9.1901. tilbage
[4] Erik: havde konsultation Nygade 7 og bopæl Vesterbrogade 277. tilbage
[5] Vorslund-Kjær: (1852-1932) hoftandlæge, forfatter. tilbage
[6] nye Digtsamling: Spindelvæv bl.a. m. overs. af Baudelaire og Puschkin. tilbage