Henrik Pontoppidan til August Bagge
Sendt fra Snekkersten. 16. marts 1916

min Konto i Privatbanken

Snekkersten.
16.3.16.

Kære Hr. Direktør Bagge!

Idet jeg hermed tilbagesender den idag modtagne Honorarblanket underskreven, benytter jeg Lejligheden til at gøre en Forandring i de økonomiske Dispositioner, jeg i mit sidste Brev til Dem skrev om. Af de 1200 Kr, jeg vil få udbetalt d. 1st April, behøver jeg kun 500 Kr sendt herud. Resten beder jeg Dem indsætte på min Konto i Privatbanken sammen med de forfaldne 5000 Kr, ialt altså 5700 Kr.

Med de venligste Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.