Henrik Pontoppidan til August Bagge
Sendt fra Snekkersten. 2. april 1916

Afbetaling på min Gæld

Snekkersten.
2.4.16.

Kære Hr. Direktør Bagge!

Jeg har modtaget 1200 Kr, hvorfor jeg her – sammen med min Tak – sender Kvittering. Derimod savner jeg Meddelelse om, at de 5000 Kr, der forfaldt til Udbetaling 1st April, er bleven indsat i Privatbanken som Afbetaling på min Gæld, og nogen Kvitteringsblanket for disse Penge har jeg heller ikke modtaget, hvad vel altså skyldes en Forglemmelse. – Med venlig Hilsen!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.