Henrik Pontoppidan til August Bagge
Sendt fra Snekkersten. 14. marts 1916

svimlende Sum

Snekkersten.
14.3.16.

Kære Hr. Direktør Bagge!

Jeg takker Dem for den venlige Besvarelse af mit Brev. Ialt får jeg altså d. 1st April udbetalt den for mig svimlende Sum 6200 Kr, hvoraf dog, desværre, de 5000 Kr som aftalt indsættes på min Konto i Privatbanken. Det vilde vel være rigtigst, at min Kassekredit dér nu nedsættes med det tilsvarende Beløb, hvorved jeg også sparer Halvdelen af den årlige "Provision", der hidtil har udgjort 100 Kr. Men da 2 jeg forud har betalt denne indtil 8d August i År, er det dog måske bedst at vente med Forandringen indtil dette Tidspunkt, da jeg ikke kan tænke mig, at Banken tilbagebetaler en Provision der engang er erlagt.

Jeg beder Dem modtage en venlig Hilsen fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.