Henrik Pontoppidan til August Bagge
Sendt fra Snekkersten. 22. februar 1914

Års-Balance

Snekkersten.
22.2.14.

Kære Hr. Direktør Bagge!

Til Brug for den herværende Skattemyndighed, der åbenbart anser mig for Millionær, skulde jeg gerne bruge et Bevis for Rigtigheden af den Års-Balance, jeg har opgivet. Jeg beder Dem derfor gøre mig den store Tjeneste at udstede et skriftligt Bevis for
1) at mit Honorar for udgivne 2 Bøger i det forløbne År ifølge Forlagets bøger har udgjort ialt 2775 Kr.
2) at Forlagets Tilgodehavende hos mig d. 1st Januar 1913 var ---- Kr.x)
3) at Forlagets Tilgodehavende hos mig d. 1st Januar 1914 udgjorde ---- Kr.xx)

Det gør mig ondt, at jeg skal gøre Dem denne Ulejlighed; 3 men Sognerådet har idag forlangt "nærmere Oplysninger og Bevisligheder".

Med venlig Hilsen

Deres ærbødige og hengivne
Henrik Pontoppidan.

x) 27895 Kr 65 Øre ÷ den Sum, jeg på det Tidspunkt havde tilgode hos Forlaget.
xx) 27200 Kr 14 Øre ÷ den Sum, jeg nu har tilgode hos Dem ifølge Salgskontrakten.

[Udregninger, formentlig forlagets:]

34.975,14
 7.775,-
-----------------
27.200,14
20.000,-
 7.200,14
27.895,65
25.000,-
-----------------
 2.895,65