August Bagge til Henrik Pontoppidan
4. april 1914

à Conto paa de 5000 Kroner

4/4 141

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Tak for Deres venlige Brev2. Den vedlagte Blanket er tilføjet "à Conto", da Udbetalingen af de 600 Kr betragtes som à Conto paa de 5000 Kroner, men vi har intet imod at De sletter disse Ord. De resterende 4800[?] Kr er indbetalt paa Kasse Kredit kontoen i [slutning mangler].

 
[1] datering usikker. tilbage
[2] Brev: kendes ikke. tilbage