Henrik Pontoppidan til August Bagge
Sendt fra Snekkersten. 28. januar 1914

Oplag på 1000 Eksemplarer

Snekkersten.
28.1.14.

Kære Hr. Direktør Bagge!

Jeg kan ikke (som jeg havde tænkt) selv bringe Dem mit Manuskript, men sender det nu her og beder Dem om straks at lade det sætte. Jeg vil foretrække at få Pjecen1 trykt med lignende Typer, Linjeantal og Klumme-Størrelse som Fortalen i min Bog "Fra Hytterne", 2d Udg, også med Anvendelse af den samme Slags gode, svære, u-glittede Papir og samme Format√. Pjecen vil vel så nok blive mere end 2 Ark og Prisen altså også 2 overstige 50 Øre; – men det får så være.

Oplaget bliver altså på 1000 Ekpl; men jeg savner Oplysning om Friekpl. Antal. Selv vil jeg gerne have 25. Skulde der blive Brug for et 2d Oplag, kan vi altid forhandle derom.

Jeg beder Dem modtage en venlig Hilsen.

Deres ærbødige og forbundne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Pjecen: Kirken og dens Mænd. tilbage