Henrik Pontoppidan til August Bagge
Sendt fra Freiburg. 12. april 1912

Kasse-Kredit i Privatbanken


12/4 1912
f.T. Freiburg (Baden)
Zasiustrasse 242

Kære Hr. Direktør Bagge!

Jeg gør den Opdagelse, at vi har passeret den Termin, da jeg har Penge at hæve hos Forlaget. Turde jeg bede Dem være så god at anbringe, hvad der skal udbetales mig af de forfaldne 5000 Kr, på min løbende Regning (Kasse-Kredit) i Privatbanken med Undtagelse af 500 Mark, som jeg gerne vilde have sendt herned. Hvad der skal gøres ved den Sum (vistnok ca. 1600 Kr), der skal fradrages årlig til Dækning af min Gæld til Banken, veed jeg 2 ikke ret. Skal Kasse-Krediten nedskrives med dette Beløb hvert År, vil dette velsagtens medføre Udgifter for mig, ny Stempelafgift og lign, og det vil jeg jo helst undgå. Bedst var det måske derfor at anbringe Beløbet på en Sparekassebog, som Forlaget opbevarede.

Jeg beder Dem modtage en venlig Hilsen fra Deres

ærbødige og hengivne
Henrik Pontoppidan.

[kvittering1 fra fa. Strandgaard, Kjer og Nannestad:]
Solgt til Dem: M. 500.- an. Berlin à 89,05 = Kr. 445,25
d. 15 April 1912   A. B.
Henrik Pontoppidan

[regnestykke noteret på kvitteringen:]

5000.-
 445.25
1666.66
-----------
2888.09

 
[1] formentlig vedlagt Bagges svarbrev, som ikke er bevaret. tilbage