Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 15. oktober 1942

levet meget med Dem


15/10 42.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Professor Vilh. Andersen!

Hjertelig Hilsen og Lykønskning i Anledning af Fødselsdagen i Morgen. Jeg har i den senere Tid levet meget med Dem, dels gennem det sidste Bind af Horats1, dels gennem en af Deres ældre Bøger, Litteratur Billeder2 , som jeg altid har så megen Glæde af at tage frem igen. Jeg synes, den er en af Deres aller personligste. Man er i den 2 sammen med Dem hele Tiden, og det er vidundeligt. Tak!

Min ærbødige Hilsen også til Professorinden.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Horats. Det nittende Aarhundrede udkom i 1942, og HP har utvivlsomt fået det tilsendt fra VA. Om det store værk se artiklen om Vilh.Andersen. tilbage
[2] Litteratur Billeder: Litteraturbilleder udkom i to bind: 1) 1903 m. "Karakteristikker" af Erasmus Montanus, Det Heibergske Hus, Henrik Hertz, Fr. Paludan-Müller, St. St. Blicher, Niels Møller, Georg Brandes og "Bjørnson-myten" 2) 1907 om "Holbergs Henrik", "Goethes Lyrik", Holger Drachmann og J.P. Jacobsen. Det er ikke helt klart hvilken af dem HP henviser til, antagelig det første, skønt VA jo meget vel kan have tilsendt ham det andet da deres korrespondance begyndte netop i 1907. Når HP skriver titlen som anført, skyldes det at den på både omslag og titelblad er delt i over i to linjer uden bindestreg, mens den i rygfeltet er skrevet i ét ord. tilbage