Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 28. juli 1942

85 års fødselsdagen

28.7.42. Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Vilh. Andersen!

Jeg syntes jo ikke, at det i en så alvorlig Tid som denne var passende at feste i Anledning af en Fødselsdag. Men mine Venner i Pressen vilde det anderledes og gjorde Dagen til et formeligt Jubilæum og gav mig Aflad næsten for alt1. Jeg overraskedes endog af en telegrafisk Hilsen fra Kongen selv. Også De, kære Vilh. Andersen, glædede mig med et Håndtryk, og mellem den megen Virak var det mig absolut det værdifuldeste. Min hjerteligste Tak i det hele for Deres Venskab imod mig gennem de mange År. Det har betydet meget mere for mig, end jeg nogensinde har fået sagt Dem; men jeg trænger i det hele til Deres Overbærenhed.

Her i mit Hjem gik Fødselsdagen efter Programmet. Når andre gamle Mennesker i deres sidste Time måske ser bevingede Engle dale ned imod dem, vil jeg opbygges ved Mindet om mine 2 små Oldebørn, da de den Dag kom ind i min Stue som forlegne Gratulanter hver med en lille Blomsterbuket i Hånden. Min Datter Else var kommen herind fra Rørvig; hendes Mand derimod havde på mit Råd ikke afbrudt sit hårdt tiltrængte Landophold. Mine Middagsgæster blev derfor Familjens unge Ægtepar2, som Frk. Larsen kræsede godt op for. Selv ofrede jeg min sidste flaske Rhinskvin, hvad jeg nu fortryder. Den skulde være gemt til værdigere Gæster. Den var en Gave fra den tyske Minister i gamle Dage, da vi endnu omgikkes. Nu blev der desuden for lidt af den sjeldne Vin til hver. Vi var for mange. De og Fru Rose skulde jeg have delt den med. Nu får jeg næppe nogensinde mere de grønne Glas på Bordet. Ak!

Min hjerteligste Hilsen og Håb om snarligt Gensyn!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Venner i Pressen: Skjerbæks (utrykte) bibliografi tæller 12 artikler til 85 års-dagen af bl.a. Hakon Stangerup, Oluf Friis, Richardt Gandrup, Chr. Rimestad. tilbage
[2] Familjens unge Ægtepar: barnebarnet stud.polyt. Nils Pontoppidan Thomsen var 8.11.1941 blevet gift med klinikassistent Bodil Wiedemann. tilbage