Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
Sendt fra Rørvig. 25. juli 1941

Tyskernes Jacob von Thyboe-Bravader


25/7 41.
"Højlyngen" Rørvig.

Kære Hr. Professor og Æresborger!

Med den rørvigske Brevombæring, der bringer Dagens Post her til Højlyngen tidligst Klk 5 Eftermiddag, modtog jeg for lidt siden den venskabelige Fødselsdagshilsen, hvormed De har hædret og glædet mig i Anledning af de 84. Ganske imod Forventning er jeg virkelig også i År nået den lange Vej herop til Trods for, at jeg ikke længer er i Stand til at køre med Jernbane og overhovedet at nyde godt af alle offentlige Transportmidler. Men Vognmanden her i Byen stillede sin Bil og sig selv til Rådighed for reduceret Betaling, og dermed blev Rejsen mulig. I snart en Måned har jeg nu levet her som Patient hos min Svigersøn og Læge, der med Strenghed har holdt mig udenfor al Berøring med den Storstad, som Rørvig nu om Sommeren efterhånden er bleven til. Mange Tusinde Københavnere skal efter Sigende i År have slået sig ned der; men her mærker vi intet til dem. Rigtig så taknemlig for min Svigersøns Bestræbelser for at fastholde mig i denne Tilværelse, som jeg vistnok skulde 2 være, er jeg dog ikke. Dens for Tiden så onde Lugt må man også i Højlyngen daglig indånde gennem Aviserne. Alene Tyskernes Jacob von Thyboe-Bravader1 stemmer for Brystet og tager Livslysten fra En.

Jeg var ikke den eneste, der savnede Dem her igår. Både min Datter og min Svigersøn talte også derom. Det blev i det hele en stille Dag. Else og jeg kørte sammen ud til Kirkegården men holdt os iøvrigt hjemme. Vi mindedes Deres Besøg ifjor, og ønskede alt godt både for Deres syge Ben og for Deres Pen, som vi sandelig ikke kan undvære i denne slemme Tid. Jeg vil længes efter den Dag, da Frk. Larsen igen kan komme ind i min Stue på Holmegårdsvej og melde: Professor Andersen i Telefonen. På Gensyn!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Jacob von Thyboe: Ludvig Holbergs komedie fra 1725. tilbage