Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
15. oktober 1940

læses med virkeligt Udbytte


15de Oktb 40
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Professor p.p!

Det er i Morgen Deres Fødselsdag. Jeg plejer til den Begivenhed at sende Dem en Hilsen, og jeg gør det fra År til År med stadig voksende Ærbødighed og Beundring. I det År, der i Dag udløber, har jeg bogstavelig talt daglig siddet ved Deres Fødder, først med 1ste Del af Horats1, så med Bogen om Landsmandskab2 og nu sidst med 2d Del af Horats3, og det har været en Berigelse, som jeg er inderlig taknemlig for. Overhovedet er De nu for mig den eneste nordiske Forfatter, der læses med virkeligt Udbytte både af den ene og den anden Art. – Vil De altså modtage min oprigtigste 2 Lykønskning til Dagen i Morgen med Håbet om, at den må indlede et nyt frugtbart Arbejdsår for Dem til Glæde for os allesammen.

En ærbødig Hilsen også til Professorinden.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] 1. Del af Horats: Horats. Første Bog udkom 1939. tilbage
[2] Landsmandskab udkom 1938. tilbage
[3] 2. Del ...: Horats. Anden Bog udkom 1940. tilbage