Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 30. december 1934

Tak for Deres Portræt


30 Decb 34.
Holmegårdsvej 2
Charlottenlund.

Kære Vilh. Andersen!

Det var mit Håb, at jeg en Dag i Julen skulde kunne bile til Fredensborg for personlig at bringe Dem min Tak for Deres Portræt, inden De – vistnok snart – drager ud til Deres jyske Triumftog. Men en hos mig ret sjælden Gæst – Influenzaen nemlig – spændte Ben for Planen. Med Navnet "Influenza" adles jo i vore Dage næsten enhver gemen Forkølelse. Snue og Hoste er nær ved at blive uartige Orde. Men jeg måtte dog virkelig holde Sengen et Par Dage, og endnu har jeg ikke været 2 ude. Jeg nødes da til ad skriftlig Vej at gøre min Nytårsvisit i Vedbendhuset, som jeg havde glædet mig til at gense. Sammen med min Tak for den kærkomne Julegave sender jeg da her Dem og Deres Frue mine bedste Ønsker for det kommende År.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.