Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 18. juni 1934

Sympatistrejke


18.6.34.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Prof. Vilh. Andersen!

Hvordan mon Deres Frue har det nu? Det gjorde mig ondt, at det var Sygdom, der var Forhindringen forleden. Mine egne Nerver etablerede straks Sympatistrejke. I nogle Dage har jeg måttet holde mig inde, fordi mine Ben ganske nægtede at gøre Tjeneste. Men nu har jeg igen været nede på Gaden, og skulde det samme være Tilfældet med 2 Deres Frue, kan jeg måske endnu gøre mig Håb om at se Dem begge her, inden Sommeren fører mig bort herfra til Rørvig og Lindersvold. I så Fald vil jeg bede Dem om selv at bestemme Dagen. Jeg er jo aldrig hjemmefra, og på mit eget Stuegulv lystrer Benene endnu nogenlunde Kommando.

De venligste Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan