Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fredensborg. 22. juni 1934

den danske Manddomsven

Fredensborg 22/6 34.

Kære Henrik Pontoppidan – jeg svarer Dem først nu, fordi vi har været paa en lille Rejse i Sverige. Ved vor Hjemkomst ventede der et Besøg af en Ungdomsveninde af Rose (fra Italien), som bliver her – uvist hvor længe. Paa Søndag skal jeg tale ved et Møde, som Det unge Grænseværn holder paa Skamlingsbanken. Altsaa trues vor Sammenkomst paa ny til ind i næste Uge. Jeg ringer en Dag og spørger, om De endnu er hjemme; hvis ikke venter vi til Deres Hjemkomst. Eller tør jeg af Deres forestaaende Rejse nord- og sydpaa 2 i Landet slutte, at der kan indskydes en Station i Midten – i Vedbendhuset? Jeg skulde ikke have noget imod at se den italienske Ungdomsveninde ombyttet med den danske Manddomsven, og Rose beder mig sige, at hun er af den samme Mening.

Med venlige Hilsener

Deres hengivne
Vilh Andersen