Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
27. december 1932

Madm Mangor i den poetiske Fortale


27.12.32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Vilh. Andersen!

Mangfoldigst Tak for Julehilsen! Både for den til mig selv og den til Familjen på Bispebjerget. Det var trist for Dem, at De i År måtte undvære Deres Frue ved Julegrøden. Det er vel næsten det Måltid, hvor man hårdest savner det husmoderlige Smil, som Madm Mangor i den poetiske Fortale til sin Kogebog1 med Rette skriver så begejstret om. Så takker jeg Dem også, fordi De beder mig se ud til Dem Nytårsaften, hvad jeg hellere end gerne gjorde, dersom jeg ikke var nødt til at blive her i Nytårsdagene for at modtage min ældste Datterdatter (fra Horsens). Hun holder i Overmorgen Bryllup med en Dommerfuldmægtig derovre, og det ventes, at hun straks kommer hertil for at forestille ham for os, og jeg kan jo ikke så godt rejse bort netop i de Dage. Men falder det ikke ind med Frost og Sne, kommer jeg meget 2 gerne senere.

Jeg tilbragte jo Juleaften hos min herboende Datter i Fryd og Glæde. Jeg må dog sige, at hvor der ikke længer er små Børn, savner Julen for mig den "Englelyd", hvorom en anden af vor Fortids skattede Digtere har skrevet så smukt. Min Datters Børn er nu alle store, den yngste halvvoksen. Jeg venter nu på Oldebørnene, og fra i Overmorgen kan der altså være nogen Udsigt til, at jeg kan opleve at blive Oldefar og forlenet med en virkelig Glorie.

Første Juledag kørte vi alle til Rørvig med Blomster til min Kones Grav. Vejret var ganske forårsagtig, og det er jo fabelagtig hvor mange Kilometer Landevej man i Løbet af få Timer kan lægge bag sig med en Bil. Ved Seks-Tiden var vi allerede hjemme igen.

Vil De nu hilse Deres Frue og også selv modtage en hjertelig Hilsen med en Tak for al Venlighed i det forløbne År. De bedste Nytårsønsker for Dem begge.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Kogebog: Anne Marie Mangor, f. Bang (1781-1865) udgav i 1837 sin Kogebog for smaa Huusholdninger, indeholdende Anviisning til forskjellige Retters og Kagers Tillavning, med nøjagtig angiven Maal og Vægt. Bogen der for nemheds skyld kaldtes "Madam Mangors Kogebog", kom i utallige oplag, tilsammen i op mod 1/2 mill. eksemplarer. Fortalen hedder "Tre indenlandske Krydderier", det er: fast spisetid, proper anretning og som det tredie krydderi:

Husmoderens milde og venlige Ansigt, der lig Solen straaler over det Hele og forjager de smaa Skyer af Utilfredshed eller Misnøie med Et og Andet, som ellers kunde svæve paa Husets Himmel og undertiden faa Leilighed til at samle sig til en Regnbyge.

Fortalen var forsvundet i 1895-udgaven, men var med i 1890. Så kogebogen, og altså fortalen, er kommet ind i HPs hjem senest med giftermålet i 1892. tilbage