Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan
23. december 1932

holde Nytaar herude?

Kære Henrik Pontoppidan! Jeg maa sende Dem en skriftlig Julehilsen – jeg havde tænkt at bringe Dem den selv, men først har jeg været i Deres Randers, nu en juleillumineret Metropol, for at begrave en Svigerinde og nu er Rose bleven syg og maa holde Sengen i al Fald i Morgen, Juleaften. Mellem Jul og Nytaar er hun forhaabenlig atter frisk. Hvis De er det samme og derom vil jeg snarest forhøre mig i Telefon – saa husker De nok, De 2 skylder os Fortsættelsen af Deres Besøg i Sommer. Hvad mener De om at holde Nytaar herude? Vi er ene hjemme, og at De kun gør os Glæde med Deres Besøg ved De.

Venlige Hilsner til Thomsen fra die welke Rose og Deres kun altfor friske

Jul 321 Vilh Andersen
 
[1] Jul 32: af teksten fremgår at brevet er skrevet 23.12. tilbage