Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan
18. oktober 1932

kommer ud og takker Dem

18/10 32

Kære Henrik Pontoppidan! Det var ogsaa for os en slem Skuffelse, at Besøget maatte opgives, og vi beder om Lov til at maatte beholde det i Syne f. Eks. til Julen eller den første Sne – Opbruddet, i al Fald Modtagelsen kan jo ske med kortest Varsel. Forinden kommer jeg naturligvis ud og takker Dem rigtig for Deres Vennegave1 – jeg holder naturligvis saa godt Hus med den, at den varer Aaret ud. Ja jeg har endda et lille 2 Depot i Behold for det Tilfælde at De – hvad jeg helst vilde – et Aar igen selv kom herud og lod Følgesvenden blive hjemme. Vejret for Tiden skulde ikke friste Dem – jeg har lige nu trodset det med min Dattersøn, som har Deres Plads herude i Efteraarsferien Men det er da godt til at holde sig inde, hvad jeg forstod De skulde i denne Tid. Maaske De ogsaa har Deres ældste Datter i Besøg – Else talte derom til min Helle. I al Fald ønsker vi Dem en god Bedring og sender venlige Hilsner til Dem alle.

Deres hengivne
Vilh Andersen

 
[1] Vennegave: den obligate kasse cigarer. tilbage