Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 11. oktober 1932

150 Årsdagen for Blichers Fødsel


11 Oktb. 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Vilh. Andersen!

Jeg har i Dag forsøgt mig med en rigtig Spaseretur; men trods det næsten sommerlige Vejr, der gjorde det muligt at hvile på Bænkene heromkring, er jeg kommen hjem med fornyede Smerter og Ildebefindende. Jeg bliver da desværre nødsaget til at opgive mit Fødselsdagsbesøg hos Dem og betragte Sommerglæderne som afsluttede for mit Vedkommende. Jeg har også været ventet hos gamle Galschiøt, og det var min Hensigt at tage til Fredensborg over Helsingør; men nu må jeg sende Afbud også dertil.

Det er i Dag 150 Årsdagen for Blichers Fødsel. Jeg havde håbet, at jeg i den Anledning 2 skulde have fået Dem at høre i Radioen. Men den byder kun på Åge Garde1. Blichers Enke2 levede endnu√ i mine Drengeår i Randers, og hans Genganger, Solderisten Fr. Snedorff-Birch3, såes undertiden i Byens Gader med en kraftig Donner4 på. Når jeg samtidig tænker på, at det forleden (d. 6te Oktb.) var et halvt Århundrede siden mit ældste Barn kom til Verden, skrumper Tiden ind for mig til næsten ingenting.

Vil De nu hilse Fru Rose fra mig og sige hende, at jeg er oprigtig bedrøvet over at måtte afstå fra dette Genbesøg i Vedbendhuset. Jeg vil søge at trøste mig med, at jeg måske kan gøre mig Håb om at se Dem begge her i Ordrup, hvor 6 Fl. af den Donauske Moselvin ligger og venter på Dem.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Garde: Aage Garde, direktør for Århus Teater, bror til Axel G. tilbage
[2] Enke: Ernestine B. døde 2.4.1875 i Randers, 81 år. Hun blev begravet i Spentrup. tilbage
[3] Birch: forfatteren Frederik Sneedorff Birch døde 11.3.1869 i Halling mellem Randers og Århus. Han blev begravet i Århus, hvor han havde været adjunkt ved katedralskolen. tilbage
[4] Donner: rus; kæfert (se ODS). tilbage