Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
Sendt fra Rørvig, Nykøbing Sj.. 19. juli 1932

75 års fødselsdag på Lindersvold


19de Juli 32.
Rørvig.
Nykøbing Sj.

Kære Vilh. Andersen!

Jeg har nu været her i Rørvig i mere end 3 Uger under de gunstigste Omstændigheder. "Politiken" meddeler i Dag i sin Nyhedsrubrik, at jeg også vil tilbringe min Fødselsdag her; men det er ikke rigtigt, og da De i Deres Brev antydede Muligheden af, at Deres Vej kunde falde om ad disse Kanter den Dag, vil jeg dog fortælle Dem det. Vi kører på Lørdag allesammen ned til den Skovridergård i Sydsjælland, hvor vi i Årenes Løb så ofte har været samlede hos min gæstfri Svoger og Svigerinde. Hertil kommer også min Datter og Svigersøn fra Horsens, muligvis med deres Børn. I en sådan gammel Skovridergård 2 er der jo god Plads og mange Gæsteværelser. Min Svoger og Svigerinde har selv ingen Børn. Derfor er de bleven den ideale Onkel og Tante for hele Ungdommen i Slægten.

Jeg takker Dem for Deres Brev, ved hvis Modtagelse der faldt en Sten fra mit Hjerte (desværre ikke også fra min Lever). Jeg havde jo været bange for, at jeg skulde have krænket Dem. Når jeg i Avgust er kommen tilbage til København, vil jeg en Dag ringe Dem op og forhøre, om det er Dem belejligt at modtage mig på et lille Besøg. Jeg er rigtignok den samme Invalid som sidst, måske endda ringere; men De og Deres Frue viste mig den Gang en Overbærenhed, som jeg vistnok atter tør gøre Regning på.

Jeg sender Dem begge de hjerteligste Hilsner fra os alle her.

Deres hengivne
H. Pontoppidan