Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
15. oktober 1930

opretholde en Tradition


15 Oktb. 30.
Holmegårdsvej 2,
Charlottenlund.

Kære Vilh. Andersen!

Trods min krogede Hånd må jeg sende Dem en Fødselsdagshilsen til i Morgen, en Hilsen, der med al Ærbødighed også omfatter Deres Frue, hvem De sikkert er sammen med, enten De så højtideligholder Dagen i Fredensborg eller København. Og så må jeg jo nok have Lov til – skønt denne Gang fraværende – at opretholde en Tradition og ledsage min Lykønskning med et lille Parti af de bekendte Stinkadores Colorado1 Colibrados2. Jeg er blot bange for, at De kan mistænke mig for at være Agent for Firmaet Hirschsprung; men jeg har en gammel Kærlighed til dets Mærker fra 2 den Tid, da jeg selv var i Stand til at deltage i et Tobakskoncilium3 .

Med Tak for Besøget i Søndags, som jeg håber at kunne gengælde inden altfor længe.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Colorado: cigartype; f.eks. betegner Colorado Claro en mellembrun cigar. tilbage
[2] Colibrados: jf. Holbergs komedie Don Ranudo de Colibrados. tilbage
[3] den Tid: HP pådrog sig omkring 1900 en Nikotinforgiftning så han måtte stoppe med cigarrygning, og vist aldrig tog den op igen. Dog en cigaret i ny og næ. Jf. brev til Georg Brandes 28.10.1900. tilbage