Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan
23. juli 1931

Skaalen drikker vi herude

Kære Henrik Pontoppidan! For det Tilfælde, at jeg ikke skulde komme ud el. ind til Dem i Morgen, hvad jeg meget gerne vilde, men kan blive forhindret i, sender jeg Dem i Aften en Hilsen til Dagen. Skaalen drikker vi altsaa herude, derfor har jeg Deres Ord, saa snart De bliver 2 i Stand til den maskuline Handling, Galschiøt omtalte, uden at tabe Balancen. Den har De ikke tabt under haardere Mandsprøver – til Lykke med at den sidste nu nærmer sig sin Afslutning. Og en hjertelig Fødselsdags-Gratulation og paa snarligt og glædeligt Gensyn, ogsaa fra Rose som skal gøre alt – selv det omtalte – for at erstatte Deres Søster1.

23/7 31 Deres hengivne
Vilh Andersen
 
[1] Søster: HPs sygeplejerske. tilbage