Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
Sendt fra Rørvig. 16. juli 1906

Forpligtelse til at se bort fra det pekuniære

16de Juli 1906 Rørvig
pr. Nykøbing Sj.

Hr. Dr. phil. Vilh. Andersen!

Jeg går gerne ind på Tilbudet om at optage et lille Udvalg af mine Arbejder i det påtænkte Nationalværk1, og da det√ vist er ørkesløst at gøre Ophævelser over Honoraret, tier jeg stille om denne Del af Sagen. Som statsunderstøttet Forfatter har jeg vel endog en speciel Forpligtelse til ved en sådan Lejlighed at se bort fra det pekuniære.

Med en venskabelig Hilsen og mange Tak for de Nattetimer, jeg berøvede Dem, da vi sidst såes.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Nationalværk: Det kan ikke oplyses hvilket værk, om realiseret, der har været tale om. tilbage