Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
Sendt fra Jægerbakken, Frederiksborg. 17. april 1905

bedre at slås end at skændes

17de April 1905 Jægerbakken
Frederiksborg.

Hr. Dr. phil. Vilh. Andersen!

Jeg er glad og taknemlig for den elskværdige Måde, hvorpå De, offenlig som privat, har besvaret min – jeg indrømmer det – gnavne og udæskende Antikritik. Jeg vil dog ikke fortryde, at jeg lod den fremkomme. Skønt jeg selv er en kummerlig Kombattant, har jeg den Tro, at vi Mandfolk er kommen til Verden hovedsagelig for at slås, og at det i hvert Fald – som det med en folkelig Vending hedder – er bedre at slås end at skændes. Skulde De gøre Alvor 2 af at komme til Frederiksborg og se indenfor hos mig, skal De dog ikke frygte for at blive Genstand for nogensomhelst Slags Overlast. Jeg håber, De tværtimod skal fornemme, at De er en særlig velkommen Gæst, og at jeg har glædet mig til Deres Besøg.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan